JEDRILIČARSKA DRUŽINA

o klubu...

posada

putovanja: Libija

susreti: Stipe Mesić, Dr.Kramarić, Dr.Štambuk

natjecanja

izleti

 HJS

klubovi link

 

PODVODNI HOKEJ

MEĐUNARODNA PRAVILA

 YACHT CLUB - OSIJEK

CROATIA - 31000 OSIJEK, Ivana Zajca 9 tel./fax. +385 31 / 573-121 MB 1366068 ŽR kod ZAP Osijek 3600-678-33486

e-mail: anker@os.htnet.hr 

 

"O, Ateno! Nije najteže poduzeti opasno putovanje

ili sagraditi brzi, čvrsti brod - najteže je da te ljudi shvate!"

 

(Iz Pitejeva brodskog dnevnika.) Joža Horvat -"BESA I"